Baby Kiy
シンガーソングライター

音楽活動の他、Roxygirlとしても活躍。オリジナルアクセサリー「KiyAnelaJewelry」のデザインや書籍を出版するなど幅広く活動を行っている。

babykiy